Możliwość komentowania Rzetelne wykonywanie audytów zewnętrznych została wyłączona

Merytoryczne wykonanie audytów zewnętrznych
Merytoryczne przeprowadzanie audytów wykonywanych przez uprawnione do tego osoby oferuje firma Audmax. Najważniejszą specjalizacją z tego zakresu jest wykonywanie audytów unijnych. Eksperci, jacy trafiają do konkretnej firmy przeanalizują, czy konkretna osoba uzyskane środki wydaje w zgodzie z zamierzeniami przedstawionymi w początkowym planie. Taki audyt zewnętrzny firmy jest rzetelny i ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie sposoby postępowania są zagwarantowane. Specjaliści kolejno informują beneficjentów o tym, czy tryb, w jaki rozliczą koszty w obrębie ustaleń projektowych jest zgodny z procedurami. Dzięki temu osoby zainteresowane, nie powinny się martwić, że cokolwiek ominęły a także że w związku z tym narażą się na sankcje finansowe albo na stratę renomy. Audyt przeprowadzony przez pracowników z Audmax rozszerzony jest o poradnictwo projektowe, czyli poza otrzymaniem raportu, zleceniodawca może oczekiwać dalszych, istotnych porad odnośnie do tego, jak ma wykonać zadanie w następnych krokach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.